Toertocht naar Schier (2018)

WATERSPORTVRIENDEN,

Wij organiseren ook dit jaar weer het, inmiddels traditionele, vaartochtje richting Schiermonnikoog en wel op 9, 10 (Hemelvaartsdag), 11, 12 en 13 mei.

PROGRAMMA

Het voorlopige programma ziet er iets anders uit dan voorgaande jaren vanwege ongunstige waterstanden en HW tijdstippen. Donderdagochtend staat er te weinig water (117cm waterdiepte bij HW) om over te steken en is het bovendien erg vroeg (6:55) hoog water. Woensdag is het late tij juist erg vroeg, waardoor het een race tegen de klok wordt als we om 9:00 uit Groningen vertrekken. Daarom lijkt het de beste optie om op dinsdag al te verzamelen in Garnwerd, zodat we woensdag op ons gemak naar Lauwersoog kunnen varen. We kunnen dan aan het eind van de middag oversteken naar Schier. Het voorlopige programma (wind en weder dienende) ziet er dus als volgt uit:

Di 8 mei:      Hetvertrekpunt voor morgen is Garnwerd. U moet dus dinsdag op eigen gelegenheid hiernaar toe varen. Tijdens de Schippersmeeting kunt U eventueel afspreken met andereboten om deze tocht gezamenlijk te varen. De bedieningstijden van het sluisjein het Paterswoldsemeer zijn van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot19.00 uur. De brugtijden in de stad zijn van 09:00-12:00, 13:00-16:00 en van 17:30-19:00uur. In het Reitdiep draaien de bruggen van 7:00 tot 19:00 uur. Wellicht tenovervloede, voor de vaart naar de stad moet de mast gestreken worden. Vlak voorde Spoorbrug bij het station is een nieuwe brug geplaatst, de mast kan dus pasweer worden gezet in de Zuiderhaven.

Wo 9 mei:    Wevaren vandaag naar Schiermonnikoog. We vertrekken gezamenlijk vanuit Garnwerdom 9:30 uur. De ervaring leert dat we dan om circa 12:30 uur in Zoutkampaankomen, waar we  pauzeren voor eenijsje of een gebakken visje (of beide natuurlijk).  Rond 13:30 vertrekken we richting Lauwersoog,waar we tegen 15:30 aankomen. We zullen gelijk schutten en als het weer hettoelaat oversteken naar Schiermonnikoog. Het is om 18:00 hoogwater (+78cm tovNAP = 138 cm waterdiepte bij HW). Het is dus doodtij. Vanwege de lagewaterstand is het daarom handig om een half uur voor HW aanwezig te zijn om,als het qua waterdiepte niet lukt, nog terug te kunnen varen..  

Do 10 mei:   Alswe gisteren zijn overgestoken kan iedereen vandaag de dag naar eigen wens invullenop Schiermonnikoog. Zijn we niet overgestoken, dan moeten we ons vandaag eerstrondom Lauwersoog vermaken. Het is namelijk al om 06:55 hoogwater (+57cm watertov NAP = 117 cm waterdiepte). Deze waterdiepte is dus eigenlijk te weinig omover te steken. We zullen dus pas om 17:14 weer kunnen vertrekken om dan methet HW van 19:14 naar Schier te varen (+84cm tov NAP = 144cm waterdiepte) Wezullen dan rond 18:45 aankomen.  

Vr 11 mei:    Weblijven vandaag liggen op Schiermonnikoog. De dag kan naar eigen wensen wordeningevuld.

Za 12 mei:   Omongeveer 9:00 uur vertrekken wij weer richting Lauwersoog (hoogwater Schier om 9:04uur, +81cm tov NAP = 141 cm waterdiepte), schutten daar en varen vervolgensdoor naar de Garnwerd, waar we kunnen overnachten (Reitdiep 7-19 uur). Als erruimte is maken we nog een korte tussenstop in Zoutkamp. Tijdens onze laatsteavond bestaat er wellicht de mogelijkheid voor een gezamenlijke afsluitende maaltijden en een feestje op de dijk om de overtollige voorraden op te maken.

Zo 13 mei:   Vanuit  Garnwerd vertrekken we rond 10:30, waarbij wevoor de Zernikebrug tot 13.00 uur moeten wachten, vervolgens kunnen we om 14:30vertrekken vanuit de Zuiderhaven richting Paterswolde. In de Zuiderhaven hebbenwe een kwartier de tijd om de mast te strijken (kan eventueel ook voor deZernikebrug). De sluis bij het Paterswoldsemeer wordt tot 19:00 bediend, zodatiedereen dus rustig de tijd heeft om de thuishaven te bereiken. Tussen12:00-13:00 draait de sluis niet.

ALGEMEEN

Net als het vorige jaar worden de Dorkwerdersluis en alle bruggen in het Reitdiepvan uit de zeesluis in Lauwersoog bediend. Bij de sluis en de bruggen zijnmeldknoppen geplaatst of oproepen via de marifoon, Dorkwerdersluis (85),Platvoetbrug (85), Wierumerschouw (85), fietsbrug Wetsingersluis (84), Garnwerd(84), Roodehaan (85),  Lammerburen (84),Reitdiepbrug Zoutkamp (85) en Robbengatsluis (84).

We varen met elkaar op, dus bij moeilijkheden kunnen we elkaar helpen, echter U moet er wel voor zorgen dat Uw boot in orde is. Op diverse schepen zijn marifoons en mobiele telefoons aanwezig, dus in geval van nood kan er snel hulp verleend worden.

We zorgen ervoor dat elke schipper een (gekopieerd deel) van de zeekaart met de route naar Schiermonnikoog krijgt.

Als er een stormwaarschuwing van kracht is, windkracht 6 of meer, dan steken we niet naar Schiermonnikoog over. We zoeken dan een alternatieve bestemming. Het tochtje is geschikt voor zowel motor- als zeilboten en voor ervaren en minder ervaren bemanningen. Vermoedelijk zal het grootste deel van de tocht op de motor gevaren worden. De Zuidwesthoek kan eventueel zwemvesten beschikbaar stellen.

SCHIPPERSMEETING

De schippersmeeting met de briefing zal op Zondag 6 mei om 17.00 uur in de jachthaven worden gehouden. Hier bespreken we de planning en passen deze indien gewenst nog aan. Als u zich inschrijft voor dit tochtje wilt u dan ook uw mobiele telefoonnummer opgeven? We kopiëren dan de lijst voor iedere schipper, zodat we ook onderweg voor elkaar bereikbaar zijn.

OVERIGE ZAKEN

  • Aan de inschrijving voor deze tocht zijn geen kosten verbonden, de lig-, brug- en sluisgelden zijn voor eigen rekening.
  • Indien men gedurende de tocht besluit, om op eigen gelegenheid verder te gaan, dan dient dit bij de organisatie te worden gemeld. Dit om te voorkomen dat we op zoek gaan naar ontbrekende schepen.
  • Hoewel wij uiteraard de veiligheid hoog in het vaandel hebben, is deelname aan de tocht voor eigen risico.

Inschrijven op het havenkantoor of per mail naar:

christianvankammen@home.nl