Jaarvergadering 2017

Jaarverslag 2016/2017

De vereniging is op 22 januari 2005 voor onbepaalde tijd opgericht en telt op dit moment 25 leden. Het bestuur bestond in 2016 & 2017 uit:

Klaas Jan Noorman                                        voorzitter

Christian van Kammen:                               penningmeester.

Louis Visser:                                                    secretaris.

Anneke Visser:                                                algemeenbestuurslid  

De doelstellingen van de vereniging:

 1. Het behartigen van de belangen van genoemde ligplaatshouders
 2. Het ( mede) organiseren van activiteiten ten behoeve van genoemde ligplaatshouders
 3. Het stimuleren van de onderlinge uitwisseling van kennis en materialen t.b.v. het goed functioneren van de boten van genoemde ligplaatshouders.
 4. Het optreden als belangenbehartiger voor bovengenoemdeligplaatshouders en het zijnvan gesprekspartner namens de ligplaatshouders in overleggen met zowel de ligplaatsverhuurder als met het Meerschap en overige instanties zoals het KNWV, de omringende gemeentes, watersportvereniging de twee provinciën (VWDTP) en overige verenigingen, stichtingen etc.

Punten die de afgelopen periode aan de orde zijn geweest.

 • Het meerschap is verzocht bomen in het sluiskanaal te snoeien.
 • Er is bezwaar gemaakt bij ProRail en bij de gemeente Groningen rondom het plan om de brugtijden van de spoorbrug over het Noordwillemskanaal in te korten van 2x 8 minuten per uur naar twee keer twee minuten. Ook andere belanghebbenden hebben bezwaar gemaakt. Inmiddels hebben wij kort geleden van de provincie Groningen vernomen dat  in de toekomst de doorvaarttijd 6,5 minuten wordt en dus niet de gevreesde 2 minuten.
 • Klaas Jan heeft een aantal Meerschapvergaderingen bijgewoond.
 • Er heeft dit jaar voor het eerst vrij extreme waterplantengroei plaatsgevonden nabij de eilandjes verderop in het meer. Het was dusdanig ernstig dat boten er hopeloos in vast liepen. Het Meerschap is bezig geweest met een maaiboot  om het probleem te lijf te gaan. Dit lijkt succesvol te zijn geweest al hebben wij begrepen dat de maaiboot inmiddels wel is gezonken.

Activiteiten die zijn georganiseerd en als succesvol mogen worden beschouwd.

 • Op zaterdag 27 februari 2016 is er een lezing georganiseerd in het natuurvriendenhuis over de wereldomzeiling van Rinze van der Bij. Aansluitend was er een hapje en drankje geregeld. Ook niet leden waren tegen een kleine vergoeding welkom. Er waren 25 belangstellenden.
 • Op zondag 5 juni 2016 was de Havendag. We hebben die dag met een standje, een poster en visitekaartjes de vereniging gepromoot. Speciaal voor deze gelegenheid maar ook voor toekomstige promoties hebben we een spandoek ontworpen en laten drukken.
 • Er zijn in juni 2016 visitekaartjes ontworpen en gedrukt. Ze zijn bij de jachthavenwinkel neergelegd. Nieuwe ligplaatshouders zullen gelijk een kaartje mee krijgen.
 • We hebben in 2016 met Dennis gesproken over Wifi in de haven. We hebben aangegeven hierbij wel te willen helpen en ook wel een financiële bijdrage te willen doen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om het door een lokaal bedrijf te laten uitvoeren. Fase 1 is reeds klaar, extra wifipunten worden op korte termijn aangelegd. Een bijdrage was niet nodig.
 • Op 4 t/m 8 mei 2016 is de traditionele toertocht naar Schiermonnikoog weer georganiseerd. Er gingen dit keer 8 boten mee.
 • Op 18 september 2016 is er een BBQ georganiseerd op het haventerrein.  Er deden 24 personen aan mee.
 • Op 24 t/m 28 mei 2017 is wederom de traditionele toertocht naar Schiermonnikoog georganiseerd. Er gingen deze keer 9 boten mee, waaronder een paar nieuwe wadvaarders.
 • De BBQ is er dit jaar door persoonlijke omstandigheden en het slechte weer in het najaar niet van gekomen
 • Wel hebben we vanavond, 28 november, aansluitend op de jaarvergadering ,een gezellig etentje bij Gianni, waarbij de kosten voor het eten door de vereniging worden betaald. Uiteraard willen wij Gianni (die ook lid is van de vereniging) bedanken voor de gastvrijheid en het speciale aanbod.

Vlaggetjes

 • Er zijn nog vlaggetjes beschikbaar. De kosten voor een vlaggetje zijn 5,- euro.

Website.

De website heeft als internet adres: www.verenigingdevuurtoren.nl          

Activiteiten 2018

 • 8 – 12 mei: Toertocht naar Schiermonnikoog
 • 17 juni: BBQ op het haventerrein met live muziek
 • 27 november: Jaarvergadering 2018